Turystyczne Centrum InformacjiNový Jičín

Ścieżki rowerowe

Na terenie Nowojiczyńska istnieje ponad 200 km znakowanych ścieżek rowerowych. Szkielet tworzy główna trasa Brama Morawska (nr 5), która stanowi część ogólnoeuropejskiej sieci ścieżek rowerowych. Pokrywa się ona z historycznym „Szlakiem Bursztynowym“ łączącym Może Śródziemne z Morzem Bałtyckim. Łączy się z nią gęsta sieć regionalnych i lokalnych ścieżek rowerowych.

Przez Nowy Jiczyn przebiegają 2 główne ścieżki rowerowe. Z północy na południe trasa nr 6175  Kunín – Hostašovice o nazwie „Ścieżka Palackého“, a z zachodu na wschód trasa nr 502 Stary Jiczyn – Hukvaldy. Te trasy są uzupełnione alternatywnymi miejskimi ścieżkami rowerowymi 6175A i 502A, które prowadzą rowerzystów przez centrum miasta.

ŚCIEŻKA ROWEROWA PALACKÉHO

Ścieżka rowerowa o nazwie Ścieżka Palackého ma spore zalety dydaktyczne, ponieważ prowadzi równolegle do Dydaktycznej ścieżki przyrodniczej Františka Palackého. Ścieżka rowerowa zaczyna się już w gminie Kunín. Szkołę dla młodzieży, którą w tutejszym zamku otworzyła hrabianka Marie Walburga z Truchsess-Zeilów, wizytował też František Palacký. Dzisiejszy zamek Kunín należy do najcenniejszych obiektów obronnych z okresu baroku na Morawach. Przez Šenov koło Nowego Jiczyna, w którym urodził się Franz Barwig, znany przed wszystkim, jako autor rzeźby Tańczący Kunvalďané, ustawionej na fontannie na nowojiczyńskim placu, dojeżdżamy do Nowego Jiczyna. Po zwiedzeniu miasta jedziemy dalej przez wzgórze Svinec, z którego wypływa jedno z wielu źródeł dobrej wody pitnej o dużej zawartości wapnia znane, jako "oční" źródło w kierunku Kojetína. Nad nim rozpościera się znane stanowisko archeologiczne Požaha, będące też typowym przykładem jednego z rodzajów podmorskiej aktywności wulkanicznej z okresu dolnej kredy. Następnie jedziemy do Straníka, w którego pobliżu znajduje się pamiątka po dawnej działalności wulkanicznej zwana poduszkami wulkanicznymi (Polštářové lávy), która jest unikalną taką formą naturalną na terenie Republiki Czeskiej. Ze Straníka trasa prowadzi do gminy Hostašovice, przez której teren przechodzi główny wododział europejski. Do lokalnych ciekawostek należy kaszarnia, w której do dnia dzisiejszego miele się grykę na kaszę gryczaną, uprawia się ją i przetwarza, i to wszystko już od końca XVIII wieku. Tuż obok gminy znajdują się dwa zabytki przyrody – cenna zabagniona łąka spółdzielni "Domorazské louky" i Źródła Zrzávky – pięć źródeł mineralnych i dotychczas zachowany naturalny biotop łąkowy z przyległymi bagnami. Znajduje się tutaj unikalne podwójne źródło wody żelazistej i siarkowej. Za Hostašovicemi rowerowa Ścieżka Palackého łączy się ze ścieżką rowerową nr 6016, którą można dojechać do Frenštátu pod Radhoštěm albo do Rožnova pod Radhoštěm. 

JESENICKÁ KYSELKA

Cudowne widoki na okolicę udostępnia ścieżka rowerowa o nazwie Jesenická kyselka, która wiedzie z Nowego Jiczyna przez Loučku i Bernartice nad Odrą do Jeseníka nad Odrą i do źródeł wody mineralnej. Z powrotem do Nowego Jiczyna można wrócić ścieżką rowerową nr 503 przez Hůrku i Stary Jiczyn, a następnie ścieżką rowerową nr 502 przez Loučku aż do Nowego Jiczyna. Albo z Jeseníka nad Odrą można ścieżką rowerową nr 503 Odersko pojechać dalej w stronę malowniczych Oderských vrchů. 

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Šenov koło Nowego Jiczyna – Kunín – Bartošovice – Nowy Jiczyn

Trasa prowadzi z Nowego Jiczyna koło rzeczki Jičínky przez Šenov koło Nowego Jiczyna aż do zamku Kunínského, który zalicza się do najcenniejszych barokowych zamków na Morawach. Został on wybudowany przez hrabiów z Harrachu w latach 1726 – 1734 przez znanego wiedeńskiego architekta, Jana Lukáša Hildebrandta, a największy rozkwit nastąpił na przełomie XVIII i XIX wieku za hrabianki Marie Walburgy. Kolejnym przystankiem na trasie są Bartošovice, serce CHKO Poodří. Obiektem dominującym w gminie jest noworenesansowy zamek, którego nieodłączną część stanowi park zamkowy z największym żywym organizmem w Republice Czeskiej – platanem jaworolistnym. W gminie znajdziemy również stację ochrony dzikich zwierząt oraz zabytek techniki – wodny młyn na rzece Odrze. Wracamy główną trasą rowerową nr 5, w Kuníně wjeżdżamy na ścieżką rowerową nr 6175 kierującą nas z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn  - Životice koło Nowego Jiczyna – Libotín, kąpielisko – Nowy Jiczyn

Z Nowego Jiczyna trasa prowadzi przez Žilinu, idzie dalej na Životice, a następnie przez teren Parku Narodowego Podbeskidzia do Libotína, dzielnicy Štramberka, gdzie pod lasem w spokojnym i przyjemnym miejscu wybudowano stylowy obiekt kąpieliska. Niedawno odremontowany obiekt udostępnia dziś basen, mały basenik dla dzieci, boisko do siatkówki, kort tenisowy, miejsce na ognisko i wygodną gospodę z zewnętrznym tarasem wypoczynkowym. W okolicy wypływa źródło wody żelazistej. Przez Holivák i Puntík wracamy z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Mořkov – Hodslavice – Nowy Jiczyn

Trasa prowadzi z Nowego Jiczyna przez Žilinu i Životice do Mořkova, jednej z najstarszych i największych gmin na Nowojiczyńsku. Historycznym początkiem powstającej gminy była lokalizacja „Muritz“ darowana w roku  1274 przez ołomunieckiego biskupa Bruna rycerzowi Mravíkovi w lenno. Trasa idzie dalej do Hodslavic, rodzinnego miejsca historyka i polityka Františka Palackého. Stała ekspozycja w domu rodzinnym przybliża nam życie i dokonania wielkiego czeskiego historyka i współtwórcy nowoczesnego narodu czeskiego. Ścieżką dydaktyczną Františka Palackého prowadzącą przez Straník, Kojetín, i Skalky wracamy z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Zrzávky – Trojačka – Nowy Jiczyn

Na tej trasie można przede wszystkim zobaczyć ciekawostki przyrodnicze. Zabytek przyrody Prameny Zrzávky jest godny uwagi ze względu na tzw. bifurkację, kiedy to woda wypływa dwoma źródłami, z których jedno jest siarkowe, a drugie żelaziste. Okolica jest terenem letniskowym i wycieczkowym o nazwie Zrzávky. Jest stąd piękny widok na Hodslavice i pobliski zbiornik rekreacyjny Kacabaja. Trojačka jest rezerwatem przyrodniczym chroniącym las liściasty z bogatym piętrem krzewów i niżej piętrem runa leśnego – Trojačka jest lokalizacją występowania krytycznie zagrożonej paproci zwanej języcznikiem zwyczajnym na skalistych zboczach. Przez Mořkov, Životice koło NJ i Žiliny wracamy z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Stary Jiczyn - Oční studánka - Svinec – Nowy Jiczyn

Dominującym obiektem na trasie są ruiny zamku Stary Jiczyn, wznoszące się na wzgórzu Starojiczyńskim. Aktualnie na zamku jest zrekonstruowana wieża zamkowa, na parterze wieży mamy kawiarnię zamkową. Na piętrach znajduje się ekspozycja źródeł i dokumentów o zamku i majątku Stary Jiczyn. Ze Starego Jiczyna trasa prowadzi w kierunku Oční studánky, źródła dobrej wody o dużej zawartości wapnia. Ostatnim przystankiem na tej trasie jest wierzchołek Svince, skąd rozciąga się przepiękny widok na całą okolicę. Ze Svince przez Skalky wracamy z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Svinec – Kojetín – Nowy Jiczyn

Pierwszym przystankiem na tej trasie są szczytowe partie Svince. Wokół wierzchołka i na zachodnim zboczu rozciąga się obszar chroniony rezerwatu przyrodniczego Svinec, który chroni laski i zarośla oraz łąki z interesującymi roślinami, wśród których pojawiają się gatunki chronione, przede wszystkim storczyki. Około 200 m od wierzchołka Svince znajduje się kamienny krzyż, który z udziałem fundatorów postawił w roku 1882 postawił zakrystianin z nowojiczyńskiej Kaplicy Hiszpańskiej. Trasa wiedzie dalej na Kojetín. Godną uwagi pamiątką przyrody nieożywionej są w Kojetíně tzw. migdałowce pikrytowe, występujące po obu stronach szosy prowadzącej z Kojetína do gminy Straník. W pobliżu Kojetína znajduje się również znane stanowisko archeologiczne – Požaha. Na skrzyżowaniu w Straníku udajemy się trasą prowadzącą na Skalky przez Čerťák i z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Bernartice nad Odrą – Suchdol nad Odrą – Nowy Jiczyn

Nad trasą dominuje znany zabytek techniki – Lesny młyn w Bernarticích nad Odrą, który nadal posiada kompletne urządzenia młyńskie łącznie z kołem wodnym i jest jednym z najlepiej zachowanych młynów wodnych na rzece Odrze. Z Bernartic jedziemy dalej trasą nr 5 do osady Suchdol nad Odrą. W tamtejszym Muzeum Osadnictwa są wystawione eksponaty związane z historią gminy; można też obejrzeć unikalną ekspozycję historii wojen albo ekspozycję westernową.  W samym centrum gminy znajduje się następne muzeum w stylu ludowym, eksponujące wyposażenie domu oraz historię Braci Morawskich w gminie i okolicy - Muzeum Braci Morawskich.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Čerťák – Bludovice – Nowy Jiczyn

Z Nowego Jiczyna trasa prowadzi przez leśny park Skalky do zbiornika wodnego Čerťák, który przede wszystkim służy rekreacji. Jest to ulubione kąpielisko i centrum wędkarstwa sportowego. Występują tu rzadkie i chronione gatunki zwierząt. Pod zaporą znajdujemy wycieczkową restaurację Čertův mlýn z zewnętrznym tarasem. Drogą leśną i tzw. tropikalną doliną z Čerťáku przenosimy się do Bludovic. Warto tu odwiedzić posiadłość ziemską Bludička, typową rodzinną farmę z wieloma zwierzętami, pochodzącą z roku 1883. Z Bludovic wracamy tą samą drogą na Čerťák, a potem przez Straník na Kojetín, Skalky i z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Štramberk – Bílá hora – Nowy Jiczyn

Trasa prowadzi ścieżką rowerową nr 502 z Nowego Jiczyna w kierunku na Rybí aż do Štramberku, górskiego miasteczka w centrum Štramberské Wierzchowiny. Nad miastem i szeroką okolicą wznosi się ruina zamku Strallenberg z okrągłą wieżą zwaną Trúba. Ze Štramberku jedziemy dalej do wieży widokowej Bílá hora, która jest nowoczesnym architektonicznym dziełem inż. arch. Milana Šmída świadomie nawiązującym do struktury DNA. Obiekt ma 43 m wysokości, pomost widokowy znajduje się 26 m nad ziemią. Ostatnim przystankiem na trasie są Kopřivnice, gdzie znajduje się zupełnie unikalne Muzeum Techniki obejmujące prawie stupięćdziesięcioletnią historię samochodów marki Tatra. Do Nowego Jiczyna wracamy tą samą drogą (ścieżką rowerową nr 502).

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Hostašovice  - Straník – Nowy Jiczyn

Trasa prowadzi do najbardziej na południe wysuniętej części powiatu Nowy Jiczyn, do Hostašovic – gminy, która leży w dolinie między górami na brzegu Bramy Morawskiej. W tym terenie przebiega główny europejski dział wodny. Woda z potoku Hrázkovského, Zrzávky i Bíleho potoku spływa do Morza Bałtyckiego, a Srní potok i potok Široká przeciwnie, odprowadza wodę do Morza Czarnego. Kuriozum stanowi tu stodoła na działce nr 23, z której woda spływająca z każdego boku spływa do innego morza. Trasa prowadzi dalej przez Straník z powrotem do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Jeseník nad Odrą – Vražné, Hynčice – Nowy Jiczyn

Trasa prowadzi z Nowego Jiczyna przez Loučku i Bernartice nad Odrą do Jeseníka nad Odrą, w którym znajduje się wiele interesujących zabytków historycznych. Jednym z nich jest zamek, którego końcowa forma odpowiada kanonom późnego baroku. Koło zamku był urządzony park zamkowy, bogaty kiedyś w cenne okazy sprowadzonych z dala drzew. Zabytkiem przyrody są Meandry Starej Odry. W przeszłości Jeseník należał do dobrze prosperujących terenów. Bogate źródliska naturalnej wody zdrojowej są wykorzystywane do dziś pod nazwą handlową „Jesenická kyselka“. Trasa wiedzie dalej przez Vražné do Hynčic, gdzie znajduje się rodzinny majątek ziemski Johanna Gregora Mendela, którego część stanowi ekspozycja muzealna mówiąca o kraju rodzinnym, osobie i dokonaniach tego znanego odkrywcy praw dziedziczenia. Do powrotu wybieramy ścieżką rowerową nr 503 przez Jeseník nad Odrą aż do Starego Jiczyna, skąd jedziemy dalej ścieżką rowerową nr 502 do Nowego Jiczyna.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Nowy Jiczyn – Libhošt – Prchalov – Příbor – Nowy Jiczyn

Z Nowego Jiczyna trasa prowadzi przez Sirkové lázně na Libhošt. Widocznym elementem dominującym w gminie jest zabytek techniki – wiatrak holenderski „Kulatina“. Trasa wiedzie dalej przez Prchalov do Příboru, jednego z najstarszych miast północno-wschodnich Moraw, które może się poszczycić bogatą historią, i którego centrum zostało ogłoszone Miejską Strefą Zabytkową. Centrum Příboru jest plac Sigmunda Freuda, a z trzech stron ograniczają go szeregi domów z podcieniami. Tylko dwie uliczki poniżej placu stoi dom rodzinny Sigmunda Freuda, odkrywcy psychoanalizy, w którym można obejrzeć ekspozycję „Sigmund Freud – człowiek“. Z Příboru ścieżką rowerową nr 6001 docieramy do Kopřivnice, gdzie wjeżdżamy na ścieżką rowerową nr 502 kierującą się z powrotem do Nowego Jiczyna.

TIC Nový Jičín

Adres

  • Masarykovo nám, 45/29
    Nový Jičín 74101
    Česká republika

  • Provozní doba NCNJ
  • Po – Pá: 8:00 – 17:00
  • So, Ne: 9:00 – 16:00

Mapa

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj Ten projekt był współfinansowany z budżetu Województwa Morawsko-Śląskiego w wysokości 20.000,- Kč, dotacja TIC w MSK na rok 2013.


Copyright 2019 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

powrót na górę strony